About入社辦法

網站導覽

入社辦法 About

入社社員之權利與義務:
凡贊同本社宗旨,具備下列資格者,由本社社員二人之推薦,並經理監事會之
審核通過者,為本社社員。


一. 年滿二十五歲者,不分宗教,性別。
二. 曾參加本社常會活動三次以上者。
三. 在工商業機構中實際擔任經營管理責任,並對其事業之經營政策有全部或一部
之決定權者,或對企業經營具有研究之專家,學者及公教人員。


一. 社員會議分社員常會,社員臨時會。
二. 社員常會每月舉行一次,社員臨時會得實際需要酌情舉辦。
*.本社社員有選舉權,被選舉權及參加本社會議及各項活動之權利。
*.本社社員應繳年費,每年新台幣壹萬貳仟元,但入社時應繳納入社費新台幣貳仟元。

gotop
túi xách hàng hiệu siêu cấp Louis Vuitton siêu cấp Dior siêu cấp túi xách gucci siêu cấp Túi Xách Celine Siêu Cấp Túi Xách Prada váy burberry siêu cấp Giày Balenciaga Giày Givenchy Dép nam Hermes moncler siêu cấp Túi Xách Chanel